Over Ons

Samenstelling bestuur Stichting Job Support Putten:


Voorzitter:  Dhr. D.J. Mulder
Secretaris:   Dhr. J.L. de Lange
Penningmeester:   Dhr. H.H.T.A. Sweere

Contactgegevens:   secretaris@stichtingjobsupportputten.nl

Stichting Job Support Putten: RSIN: 860020496

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd op vrijwillige basis. Zij kunnen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten verkrijgen. Bestuursleden kunnen uitsluitend gezamenlijk beschikken over het vermogen van de Stichting voor zover zij daarmee de doelstelling van de stichting verwezenlijken, een en ander zoals beschreven in de oprichtingsakten van de stichting.