Home

De Stichting Job Support Putten is een initiatief van service club Lions Club Putten “Arkemheen” om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren naar werk.
De Stichting Job Support Putten is op 7 mei 2019 daartoe opgericht.

Lions Club Putten “Arkemheen” is enige jaren actief in het ondersteunen van langdurig werklozen met een bijstandsuitkering in het vinden van werk, het buddyproject. Vanuit de ervaringen in dit project ontstond de behoefte om naast de begeleidende ondersteuning ook financieel te kunnen ondersteunen. Hiervoor heeft de Lions Club Putten “Arkemheen” de onafhankelijke stichting Stichting Job Support Putten opgericht.

De stichting stelt microkredieten beschikbaar aan mensen die in een positie zitten waarbij het hen niet lukt om op eigen initiatief de afstand naar de arbeidsmarkt te overbruggen.

Het microkrediet wordt ingezet om de weg naar werk of het starten van een eigen onderneming mogelijk te maken.