Doneren

Om succesvol kandidaten te kunnen helpen is geld nodig. Stichting Job Support Putten werft hiervoor in samenwerking met Lionsclub Putten “Arkemheen” fondsen en vanuit dit vermogen microkredieten verschaffen volgens haar doelstelling. Stichting Job Support Putten is niet gericht op het maken van winst en zal de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) aanvragen /verwerven.

Ook uw donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL60 RABO 0342 3420 45 ten name van Stichting Job Support Putten.

Onze sponsoren: 

Lions Club Putten “Arkemheen”