Stichting Job Support Putten

De Stichting Job Support Putten is ontbonden, met ingang van 1 maart 2024 zal deze website ophouden te bestaan.

De verdere inhoud van deze website is louter ter kennisname van de voormalige activiteiten.